Η σημαντική ανάπτυξη της τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια και ειδικότερα των φορητών συσκευών έχει ως αποτέλεσμα η χρήση των smartphone και tablet να είναι πλεόν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας μας και παράλληλα η χρήση εφαρμογών μέσα από αυτές τις συσκευές.

Στην Nodus, παρέχουμε τον προγραμματισμό mobile εφαρμογών βασισμένες στην λειτουργικότητα και τον φιλικό σχεδιασμό, καλύπτωντας πλήρως τις απαιτήσεις των πελατών μας.

null

Προγραμματισμός Mobile εφαρμογών για Android & IOS

Στην Nodus αναλαμβάνουμε την ανάπτυξη εφαρμογών για φορητές συσκευές (Android & IOS apps) οι οποίες θα εξυπηρετούν επιχειρήσεις αλλά και ιδιώτες οι οποίοι αποσκοπούν στην προώθηση των υπηρεσιών/προϊόντων τους σε χρήστες φορητών συσκευών (smartphone, tablet κτλ.).

Η διαδικασία ανάπτυξης περιλαμβάνει την ανάλυση των αναγκών, τον σχεδιασμό, την υλοποίηση, τον έλεγχο, την δοκιμή του συστήματος και την παράδοση («upload» της εφαρμογής σε κάποιο αποθετήριο όπως το Google Play για Android και το Apple Store για IOS) στους χρήστες.

Οι εφαρμογές θα αφορούν κάθε πιθανή χρήση και θα προγραμματίζονται έτσι ώστε να είναι συμβατές με λειτουργικά συστήματα Android και IOS. Για την ανάπτυξη τους κάνουμε χρήση των πιο σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων (γλώσσες προγραμματισμού όπως Java, C++, PHP, JavaScript κτλ.) τα οποία εγγυώνται την ποιότητα, την λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητα της τελικής εφαρμογής.

Θέλετε να προγραμματίσουμε την δική σας mobile εφαρμογή;

Θέλετε να προγραμματίσουμε την δική σας mobile εφαρμογή;