Έχοντας ως βασικό γνόμωνα την συνεχή εξέλιξη των παρεχόμενων υπηρεσιών συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρίες του χώρου για την μηχανοργάνωση επιχειρήσεων.

Μηχανοργάνωση (ERP / CRM / PMS)

Με βάση τα ζητούμενα και τις ανάγκες της επιχείρησης θα γίνει η επιλογή της έκδοσης της εμπορικής εφαρμογής.

Ορισμένες από τις βασικές παρεχόμενες λειτουργίες της είναι:

Διαχείριση αποθήκης
Διαχείριση πωλήσεων
Διαχείριση αγορών
Διαχείριση εσόδων – εξόδων
Διαχείριση πελατών
Ηλεκτρονική τιμολόγηση
Πλήρη αναφορές
Δυνατότητα διασύνδεσης με το e-shop

Εγκατάσταση - Εκπαίδευση - Συντήρηση

Επίσης στον χώρο της επιχείρησης πραγματοποιούμε την:

Εγκατάσταση και παραμετροποίηση της εμπορικής εφαρμογής σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης
Αναλυτική παρουσίαση και περιγραφή καθώς και εκπαίδευση στους χρήστες για όλες τις λειτουργίες της εμπορικής εφαρμογής

Με το πέρας της εγκατάστασης και εκπαίδευσης των χρηστών στην διαχείριση και λειτουργία της εμπορικής εφαρμογής συμπεριλαμβάνεται συντήρηση και τεχνική υποστήριξη.

Θέλετε να αναλάβουμε την εγκατάσταση εμπορικής εφαρμογής για την επιχείρηση σας;