Ενίσχυση Υφιστάμενων ΜΜΕ Για Την Aνάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών

Ενίσχυση Υφιστάμενων ΜΜΕ Για Την Aνάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα  «Ενίσχυση Υφιστάμενων ΜΜΕ Για Την Aνάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών», που εξέδωσε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π Περιφέρειας Ηπείρου (ΕΥΔ Ηπείρου) και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Δράση – Στόχος Η δράση αφορά την ενίσχυση υφιστάμενων ΜΜΕ για…

Περισσότερα

Ψηφιακό Βήμα – Άλμα

Ψηφιακό Βήμα – Ψηφιακό Άλμα Προκηρύχθηκαν τα προγράμματα «Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό Άλμα», που εξέδωσε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία. Δράση – Στόχος Η δράση αφορά την ψηφιακή αναβάθμιση Μικρών, Πολύ Μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων τουλάχιστον κατά μια ψηφιακή βαθμίδα για…

Περισσότερα

GDPR: Ο νέος κανονισμός της ΕΕ

Σκοπός του Κανονισμού Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) της ΕΕ έχει ως στόχο να διευρύνει την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ότι η προστασία αυτή αποτελεί θεμελιώδες βασικό δικαίωμα, το οποίο θα ρυθμίζεται με συνέπεια σε όλη την Ευρώπη. Ο «Κανονισμός» τίθεται σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018 και αφορά όλους τους δημόσιους φορείς…

Περισσότερα
ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business)

Ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business)

Ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business) Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα «Ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business)», που εξέδωσε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ήπειρος 2014-2020. Δράση – Στόχος Η δράση αφορά ενίσχυση Μικρών, Πολύ Μικρών, Μεσαίων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, ηλεκτρονικών κρατήσεων και πληρωμών κ.α. Βασικός στόχος της δράσης «Ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business)»…

Περισσότερα