Το λογότυπο αποτελεί την ταυτότητα της επιχείρησης και τον βασικότερο παράγοντα αναγνωρισιμότητας και της τοποθέτησης της στην αγορά. Είναι πολύ σημαντικό, ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησης, να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στον σχεδιασμό ενός μοναδικού λογοτύπου, το οποίο θα αποτελέσει βασικό συστατικό για την ενίσχυση του brand της.

Ο σχεδιασμός ενός λογοτύπου πρέπει να χαρακτηρίζεται από μοναδικότητα, να μένει εύκολα στη μνήμη των πελατών και να παραπέμπει στο αντικείμενο της επιχείρησης.

Στην Nodus προχωράμε σε συγκεκριμένη μελέτη των χαρακτηριστικών και του κλάδου δραστηριοποίησης της επιχείρησης έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε την μοναδικότητα του και να ταυτιστούμε με τους σκοπούς της.

null

Σχεδιασμός Λογοτύπου

Με βάση τα ζητούμενα της επιχείρησης αλλά και οπτικό υλικό που θα συγκεντρώσουμε από αυτήν θα μας δώσουν την πρώτη ιδέα έτσι ώστε να ξεκινήσουμε τον σχεδιασμό του λογότυπου της.

Εφόσον ξεκινήσουμε την δημιουργία του σε πρώτο στάδιο παραδίδουμε 2 – 3 προσχέδια και μετέπειτα προχωράμε στην τελική μας επιλογή.

Κάνοντας τις κατάλληλες αλλαγές και διορθώσεις, πάντα σε συννενόηση με την επιχείρηση, παραδίδουμε το τελικό αποτέλεσμα.

Το τελικό αρχείο παραδίδεται σε μορφή PDF ή AI και είναι έτοιμο προς χρήση είτε για την μετέπειτα δημιουργία της εταιρικής ταυτότητας είτε για ψηφιακή χρήση (ιστοσελίδα, προωθητικές ενέργειες στα social media κτλ.).

null

Εταιρική Ταυτότητα

Εφόσον έχουμε δημιουργήσει το λογότυπο, το οποίο και αποτελεί και τον πυρήνα των υπόλοιπων γραφιστικών ενεργειών μπορούμε να προχωρήσουμε στην δημιουργία της εταιρικής ταυτότητας.

Στην Nodus μπορούμε να καλύψουμε όλες τις ανάγκες όσον αφορά την εταιρική ταυτότητα παρέχοντας:

Επαγγελματική Κάρτα
Folder
Επιστολόχαρτο
Φάκελος αλληλογραφίας
Μπλοκ σημειώσεων
Φύλλα εκτύπωσης
Φυλλάδιο brochure εταιρικής παρουσίασης

Επιπλέον μπορούμε να σχεδιάσουμε για εσάς:

Πινακίδα
Αφίσα για event
Banner για προωθητικές ενέργειες
Flyer
Κατάλογοι menu
Συσκευασία Προϊόντος

Τα ανωτέρω γραφιστικά μπορούν να σχεδιαστούν, κατόπιν συννενόησης, σε οποιοδήποτε μέγεθος επιθυμείτε (Α3, Α4, Α5 κτλ.).

Τα τελικά αρχεία παραδίδονται σε μορφή PDF ή AI και είναι έτοιμα προς εκτύπωση.

null

Σχετικά με το λογότυπο και την εταιρική ταυτότητα

Θέλετε να αναλάβουμε την δημιουργία των γραφιστικών της επιχείρησης σας;

Θέλετε να αναλάβουμε την δημιουργία των γραφιστικών της επιχείρησης σας;